Alga

NaudaAlga ir samaksa par padarīto darbu. Alga var tikt noteikta par stundas darbu, kontrakta darbu vai par mēnesi. Parasti algas apmērs tiek atrunāts pirms darba sākšanas un tiek apstiprināts darba līgumā. Darba līgumā tiek noteikts arī kad un cik bieži alga tiks izmaksāta.

Latvijā visbiežāk alga tiek izmaksāta reizi mēnesī. Alga parasti tiek noteikta bruto, no kuras tiek novilkti nodokļi. Cik paliek pāri pēc nodokļiem atkarīgs no neapliekamā minimuma, vai kāds ir apgādībā, vecuma grupas un daudziem citiem faktoriem. Valstī ar likumu tiek noteikta minimālā darba samaksa, kas jebkuram darba devējam par pilnu darba slodzi ir jānodrošina. Šobrīd Latvijā minimālā darba alga par 40 stundu darba nedēļu ir 370 EUR pirms nodokļu nomaksas, savukārt minimālā stundas tarifa likme var mainīties atkarībā no nostrādāto stundu skaita mēnesī, tā var svārstīties no 2.06 līdz 2.20 EUR stundā. Kopumā Latvijas minimālās algas līmenis salīdzinot ar Eiropas līmeni ir zems. Latvijā ir sestā zemākā mēnešalga starp visām 22 ES dalībvalstīm. ES un tās kandidātvalstīs minimālās algas līmeņa svārstības ir milzīgas, piemēram, Luksemburgā tā ir 1923 EUR, bet Bulgārijā tikai 184 EUR.

Latvijā algu līmenis lēnām aug. Tomēr temps nav pietiekams, jo mazo algu saņēmēji nespēj nodrošināt sevi ar visu dzīvei nepieciešamo par saņemto samaksu. Lai gan valdība ir solījusi pakāpeniski paaugstināt algas un palielināt neapliekamo minimumu, tomēr solījumi tiek pildīti tikai daļēji. Līdz ar to lielai daļai algas paliek nemainīgas vai aug tikai nedaudz -5- 10% robežās. Plaisa starp lielo un minimālo algu saņēmējiem ir diezgan liela. Vislielākās algas Latvijā saņem IT, finanšu speciālisti, kā arī uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadība. Savukārt vismazākās algas ir apkalpojošā sfērā, izglītības, lauksaimniecības nozarē un veselības aprūpē.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *