Tag: neregulārie izdevumi

Ikdienas izdevumi

Ziņas
Pie ikdienas izdevumiem pieskaitāmi izdevumi, kuri nepieciešami normālam ikdienas dzīves ritējumam – piemēram, pārtikai un transportam. Citi izdevumi ir mēneša maksājumi, kuri pārsvarā ir reizi mēnesī maksājamie rēķini, un neregulārie maksājumi, kuri ir neparedzami vai neregulāri un atkarīgi no konkrētās situācijas. Vērtējot iedzīvotāju labklājību bieži tiek izmantoti dati, kas norāda, cik procentuāli katra mājsaimniecība tērē ikdienas izdevumiem. Par mājsaimniecību uzskatāma vairāku cilvēku kopums, kas dzīvo kopā un kuriem ir kopēji tēriņi mājsaimniecības vajadzībām,  vai viens cilvēks, kurš saimnieko pats. Klasiska mājsaimniecība ir ģimene. Tiek uzskatīts, jo procentuāli vairāk no mājsaimniecības ienākumiem tiek tērēts ikdienas vajadzībām, jo trūcīgāka tā ir. Jo vairāk liekas naudas n