Tag: izdevumi

Ikmēneša izdevumi

Ziņas
Ikmēneša izdevumi ir tie izdevumi, kas maksājami reizi mēnesī. Pārsvarā tie ir dažādi rēķini par pakalpojumiem, īre. Liela daļa ikmēneša izdevumu daudzām mājsaimniecībām pieskaitāmi pie neatliekamiem izdevumiem. Ikmēneša maksājumus jāieplāno jebkuras mājsaimniecības budžetā, jo daudzus no tiem nav iespējams atlikt vai nemaksāt. Piemēram, komunālie pakalpojumi  ir neatliekams maksājums, jo to nemaksājot iespējami soda procenti vai problemātiskas situācijas. Tāpat mobilā telefona rēķini, jo mūsdienās nav iedomājama dzīve bez tālruņa, tādēļ tā rēķini pieskaitāmi pie ikmēneša neatliekamajiem maksājumiem. Taktika, ko izmanto daudzi un kura noteikti ir vispareizākā, ir samaksāt visus neatliekamos ikmēneša maksājumus uzreiz tiklīdz nauda ienāk mājsaimniecības budžetā. Un tālākos izdevumus plān

Ikdienas izdevumi

Ziņas
Pie ikdienas izdevumiem pieskaitāmi izdevumi, kuri nepieciešami normālam ikdienas dzīves ritējumam – piemēram, pārtikai un transportam. Citi izdevumi ir mēneša maksājumi, kuri pārsvarā ir reizi mēnesī maksājamie rēķini, un neregulārie maksājumi, kuri ir neparedzami vai neregulāri un atkarīgi no konkrētās situācijas. Vērtējot iedzīvotāju labklājību bieži tiek izmantoti dati, kas norāda, cik procentuāli katra mājsaimniecība tērē ikdienas izdevumiem. Par mājsaimniecību uzskatāma vairāku cilvēku kopums, kas dzīvo kopā un kuriem ir kopēji tēriņi mājsaimniecības vajadzībām,  vai viens cilvēks, kurš saimnieko pats. Klasiska mājsaimniecība ir ģimene. Tiek uzskatīts, jo procentuāli vairāk no mājsaimniecības ienākumiem tiek tērēts ikdienas vajadzībām, jo trūcīgāka tā ir. Jo vairāk liekas naudas n