Tag: cenu kritums

Deflācija

Ziņas
Deflācija ir ievērojams un ilgstošs cenu kritums. Tas nav attiecināms uz cenu samazinājumu dažu mēnešu garumā. Par ilgstošu cenu lejupslīdi uzskatāma cenu samazināšanās vismaz gada garumā. Naudas vērtību sākumā nosaka valsts. Pēc tam to diktē tirgus situācija. Naudai nav tādas vērtības kā, piemēram, zeltam, tāpēc valūtas vērtība atkarīga no cilvēku pirktspējas. Cenu kritums neapšaubāmi stimulē pirktspēju. Tomēr, ja cenu kritums ir ilgstošs rodas situācija, ka apjaušot naudas vērtību cilvēki izvēlas to netērēt, jo saprot, ka turpinoties kritumam, varēs atļauties vēl vairāk kā līdz šim un par to pašu naudu. Aug pieprasījums pēc naudas, bet ne precēm. Preču un pakalpojumu cenas nepārtraukti krīt, bet naudas apgrozība nepalielinās. Tas negatīvi ietekmē biznesus. Tiek samazināta ražošana un