Studiju un studējošā kredīta dzēšana

Lai varētu sākt runāt par tēmu studiju un studējošā kredīta dzēšana ir nepieciešams saprast, ka pastāv divi studiju kredītu veidi.

Aizņēmējs

Proti, tas ir studiju kredīts un studējošā kredīts. Studiju kredīts ir kredīts, kurš paredzēts mācību maksas segšanai akreditētajās Latvijas un ārvalstu augstskolās, bet studējošā kredīts paredzēts studenta sociālajām vajadzībām.

Daudzi jaunieši, lai varētu sasniegt savu mērķi- iegūt augstāko izglītību, izvēlas studiju kredītu. Studiju kredīti mēdz būt dažādi, kredīts kurā valsts ir kā galvotājs un kredīts, kuru pats dzēš pēc studiju beigšanas vai tiek piesaistīts galvotājs, kāds no vecākiem.

Apskatīsim procesu kā notiek kredīta dzēšana ar valsts galvojumu, tātad no valsts budžeta līdzekļiem.

Ir svarīgi zināt, ka mūsu valstī ir izstrādāti normatīvie akti, kuri regulē kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, bet pats process ir šāds.

Kad studējošais ir pabeidzis studijas augstskolā un atbilstoši iegūtajai akadēmiskajai vai profesionālajai izglītībai ir kļuvis par darbinieku valsts vai pašvaldības institūcijā, kādā no profesijām, kuru sarakstā, kā arī speciālistu skaitu pēc attiecīgo ministru ierosinājuma katru gadu ar rīkojumu apstiprina Ministru kabinets.

Darbiniekam, kurš ir pabeidzis studijas par valsts galvojumu un ja pēc Ministru kabineta rīkojuma, viņa profesija ir apstiprināta tam, lai varētu valsts dzēst studējošā kredītu, tad ir jāraksta pieteikums Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un studējošo kredītu dzēšanas komisijai. Tieši šī komisija apstiprina tos kredīta ņēmējus, kuriem attiecīgajā gadā sāks dzēst kredītu pamatsummu. Taču vispirms, lai rakstītu pieteikumu Izglītības ministrijai, attiecīgajai valsts vai pašvaldību institūcijai jārīko konkurss, kā rezultātā tiek izvirzīts tas kredīta ņēmējs, kurš pretendēs uz kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem attiecīgajā gadā un šā konkursa nosacījumus un kritērijus izstrādā pats konkursa izsludinātājs.

Ja kredīta ņēmējam ir paveicies un viņš ir vinnējis valsts vai pašvaldības institūcijas konkursā, tad tiek rakstīts pieteikums Izglītības ministrijas komisijai. Komisija izskata iesniegtos pieteikumus pēc attiecīgā gada Ministru kabineta rīkojuma izdošanas, un viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstveidā, paziņo kredīta ņēmējam par komisijas sniegto atzinumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *