Komandējuma nauda

Ja esi starptautiska uzņēmuma darbinieks, var būt situācijas, kad Tev nepieciešams doties darba komandējumā, lai nokārtotu dažādus svarīgus darba jautājumus ārzemēs vai kādā citā Latvijas pilsētā.

Būtiskas lietas, ko der atcerēties par komandējumu

  • Komandējums ir uzņēmuma (iestādes) vadītāja rakstisku rīkojumu apstiprināts darbinieka vai citas fiziskās personas brauciens, lai pildītu darba uzdevumus, papildinātu zināšanas vai paaugstinātu kvalifikāciju;
  • Jāatzīmē, ka komandējumiem ir noteikts laika posms – uz citu apdzīvotu vietu Latvijā vai uz ārvalstīm, vai ja Tava pastāvīgā darba vieta ir ārvalstīs – tad konkrētā valstī vai no ārvalstīm uz Latviju.

Komandējumu izdevumu apmaksa

  • Visbiežāk grāmatvedībā ir pieejami braucienu attaisnojošie dokumenti;
  • Izdevumi, ko darba iestādes drīkst apmaksāt – ceļa (transporta) izdevumi, uzturēšanās izdevumi komandējuma vietā (viesnīca vai cita naktsmītne), kā arī dienas nauda, lai kompensētu papildu izdevumus, kas rodas komandējuma laikā – piemēram, par ēdināšanu u.c. pakalpojumiem.

Dienas nauda

  • Svarīgi minēt, ka dienas nauda, ar nodokļiem aplikta, netiek izņemot, ja tā pārsniedz 70% no attiecīgajā mēnesī aprēķinātās darba algas un papildu izdevumu (dienas naudas) summas;
  • Šāds dienas naudas pārsniegums tiek uzskatīts par algota darba ienākumu un ir apliekams ar IIN un sociālās apdrošināšanas iemaksām;
  • Gadījumos, kad Tev ir iespējams atgriezties dzīvesvietā tās pašas diennakts laikā, kurā komandējums vai darba brauciens ir sācies – dienas nauda izmaksāta, netiek. Jāatzīmē, ka dienas naudas apmērs komandējumiem Latvijas teritorijā ir 6,00 eiro.
Komandējums no ārvalsts uz Latviju
  • Ja Tu tiec algots, lai veiktu darbu uzņēmuma labā citā valstī, par komandējumu tiks brauciens no pastāvīgās darba vietas uz Latviju, ja darba pienākumu izpildei šāda nepieciešamība rodas;
  • Šādos gadījumos, komandējuma ietvaros tiks apmaksāti radušies ceļa un uzturēšanās izdevumi, bet dienas nauda – Latvijai noteiktajā 6,00 eiro apmērā.

Ja rodas problēmas ar komandējuma naudas apmaksu – noteikti prasi padomu priekšniecībai vai grāmatvedībai. Atrisiniet visus radušos jautājumus un dodies komandējumos bez liekām raizēm.

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *