Kas ir GPL (gada procentu likme) kapitālisms

Gada procentu likme (saīsinājumā GPL) ir maksa par visām nepieciešamām izmaksām, kuras saistītas ar kredīta izsniegšanu. Tātad,- jo kredītizsniegšanas tirgus sektors būs apjomīgāks, jo nopietnāk tas ietekmēs visu kapitālisma nozaru tirgu. Gada procentu likmi aprēķina pēc speciāli izstrādātas formulas, kurā iekļauj visas izmaksas, kuras saistītas ar kredīta izsniegšanu un saņemšanu, vajadzības gadījumā arī nosacījumu pārskatīšanu, apdrošināšanas prēmijas, ja tās paredzētas kā obligāts priekšnosacījums kredīta saņemšanai (piemēram,- īpašuma apdrošināšana, ja īpašums kredīta izmaksas laikā pieder kreditoram), konta izmaksas kredīta maksājumu veikšanai. Uzņēmēju tīrā peļņa ir arī atkarīga no gada procentu likmes, jo gada procentu likmes kopējais “grozs” būs sabalansētāks, jo peļņas daļa uzņēmumam būs stabilāka, tādēļ katrā uzņēmumā ir speciālisti, kuri nodarbojas tieši ar šo gada procentu likmes izpēti un optimizāciju. Tajās nozarēs, kuras kapitālismā dzīvojot, valsts ir nodevusi pilnīgi brīvajam uzņēmēju tirgum, konkurence ir vissīvākā. Savu dzīvotspēju kapitālismā pierādīs tie uzņēmēji, kuriem jau sākotnēji būs stabilāks mārketings, kuru preces vai pakalpojums būs kvalitatīvāks kā konkurentiem, kuri būs dinamiskāki uz inovācijām un kuru starta un attīstības kapitāls būs salīdzinoši mazāk atkarīgs no gada procentu likmes. Lai uzņēmums būtu mazāk atkarīgs no šīs gada procentu likmes, lai tas būtu stabilāks un veiksmīgāks, tam vēlams savs starta kapitāls, lai pēc iespējas mazāk vajadzētu veikt kredītaizņēmumus, jo pie katra šā aizņēmuma neizbēgami automātiski piesaistās gada procentu likme. Noteikti kapitālisma brīvajā tirgū izdzīvos nozares stiprākie ar visspēcīgāko preču vai pakalpojumu marketingu. Sakarā ar to, ka mūsu valsts vairākus gadu desmitus dzīvojusi sociālismā un, neskatoties uz to, ka jau pāris gadu desmitus esam kapitālisma vidē, uzskati, audzināšana un kopējā attieksme pret peļņas iespējām vēl joprojām ir dalīta, brīžiem nosodoša, tādēļ ticamāk jānomainās vēl kādai paaudzei, lai kapitālisma tirgus sektors būtu patiesi un uzskatāmi brīvs. Tagad vēl diezgan bieži jūtama sabiedrības vēlme pēc miera, klusuma un, vēlams, bez konkurences. Protams svarīgi, lai arī Latvijas uzņēmēji saprastu vienkāršu patiesību,- ja labi nopelni, dalies ar savu peļņu, izmaksājot lielākas algas saviem darbiniekiem, jo lielākā uzņēmēja bagātība kapitālisma vidē ir izcili darbinieki un, ja darbinieks būs apmierināts ar saviem sociālajiem apstākļiem uzņēmumā, viņš būs uzticams, ar augstu darba potenciālu un ilggadējs darbinieks.

Avots

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *