Eng

Jaunumi   

Vispārēja informācija

Projektu iesniegšanas termiņi un veidlapas 2013. gadā

Programmas daļas

Programmas kalendārs 2008.-2013.gadam

Jautājumi un atbildes

» Atbalstītie projekti

2013. gadā

2012. gadā

2011. gadā

2010. gadā

2009. gadā

» 2008. gadā

2007. gadā

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra

Semināri

Kultūras ministrijas līdzfinansējums
Lapas karte         
2014.gada 22. septembris

2008. gadā


Daudzgadu sadarbības projekti
2007. gada konkursam tika iesniegti 66 daudzgadu sadarbības projekti un atbalstīti tika 10.
 
Biedrība Latvijas Literatūras centrs kā partneris ir iesaistījies projektā Literature across frontiers (Literatūra pāri robežām), kas ir piecu gadu projekts, kas popularizē literatūru starptautiskā mērogā un atbalsta literāro tulkojumu veikšanu. Šis projekts apvieno Eiropas valstu nozīmīgākās organizācijas, kas kopīgi sadarbojoties īsteno vienotu kultūras un literārās apmaiņas politiku. Projekta laikā paredzēti semināri, apmācības, interneta vietnes izveide, dalība starptautiskajos gadatirgos utml. 
 
Sadarbības projekti
2007. gada kokursa rezultātā tika atbalstīti 77 projekti no visām Programmas dalībvalstīm kopā. Tostarp arī 2 projekti no Latvijas.

Latvijas Kristīgā akadēmija ir projekta Intercultural Dialogue: Sacred Elements of the European National Art iesniedzējs. Projekta mērķis ir starpkultūru dialoga un kopēju zināšanu pilnveidošanās formā skaidrot, kā vienojošā sakrālā tēlainība ir eksistējusi Eiropas kultūras tradīcijā kopš agrīnā kristietības laika. Projekts atspoguļo Latvijas, Rumānijas, Zviedrijas, Nīderlandes, Norvēģijas un citu tautu sakrālo tēlainību, atklājot to dažādību mākslā un ikonogrāfijā. Projekta laikā notika vairākas meistarklases, ikonogrāfijas darbnīca, semināri, starptautiska izstāde un konference.

Starptautiskā Rakstnieku un Tulkotāju māja ir kā partneris projektā Common Sea – come and sea, ko iesniedza Zviedrijas organizācija – Baltic Centre for Writers and Translators.
Projekta mērķis bija veicināt Latvijas literatūras attīstību, sekmējot starpkultūru dialogu un Latvijas literāro procesu iekļaušanos starptautiskajā apritē, kas popularizē literatūru starptautiskajā mērogā un atbalsta literāro tulkojumu veikšanu. Projekta ietvaros tika rīkota rakstnieku un tulkotāju rezidences programma, kurā tika dota iespēja māksliniekiem un tulkotājiem no Ziemeļeiropas, Dienvideiropas un Austrumeiropas konkursa kārtībā pieteikties uz stipendijām, kas sedz ceļa un uzturēšanās izdevumus rezidencē.
 
 
Literārās tulkošanas projekti
 
No 2008. gada projektu konkursam iesniegtajiem projektiem ES finansiāli atbalstīja 42 literāro tulkojumu projektus, starp tiem bija arī viens projekts no Latvijas.
 
Grāmatu apgāda "Atēna" projekts paredzēja 4 literāro darbu: Alessandro Baricco - Questa storia (Šis stāsts), Angela Carter - Wise Children (Gudrie bērni), Erik Fosnes Hansen - Lovekvinnen (Sieviete lauva) un Salman Rushdie - The Satanic Verses (Sātaniskās vārsmas) tulkošanu un izdošanu latviešu valodā. Apgāda "Atēna" tulkotā daiļliteratūra:
 
 
 
Sadarbības projekti ar trešajām valstīm
 
2008. gadā atbalstu saņēma 13 projekti, kas ir puse no visiem iesniegtajiem projektiem šajā konkursa kārtā, kur kā trešās valstis tika noteiktas Ķīna un Indija. Šajā atbalsta virzienā neviens projekts no Latvijas finansiālu atbalstu nesaņēma.
 
Atbalsts Eiropas līmeņa kultūras organizācijām
 
2008. gadā atbalstu saņēma Biedrība Mākslas menedžmenta un informācijas centrs Tēlniecības Kvadriennāle Rīga 2008 – VAIRĀKUMA DIKTATŪRA finansiālam atbalstam. Tēlniecības Kvadriennāles galvenā uzmanība tiek veltīta mākslai mūsdienu publiskajā vidē. Projekta ietvaros meklētas eksperimentālas un inovatīvas sabiedrības grupu sadarbības formas, veicinot izpratni un apmaiņu starp „centru” un „perifēriju” mūsdienu mākslā, pilsētvidē un Eiropas reģionos.
 
Datu avots: Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras statistikas materiāli
 © Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkts Latvijā
Tālr.: +371 67 330 228
Fakss: + 371 67 227 916
E-pasts kkpkkplatvija.lv
Lapa atjaunota: 19.08.2014