Atvaļinājuma nauda

Dodoties ilgi gaidītajā atvaļinājumā – iepriekš ļoti rūpīgi vēlams sakārtot savas finanses tā, lai varētu iztikt līdz nākamajai algai. Tāpēc ir svarīgi zināt, cik liela būs Tavā darbā noteiktā atvaļinājuma nauda, kad to izmaksās.

Būtiskas lietas, ko zināt par atvaļinājuma ilgumu

  • Pēc Darba likuma ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;
  • Atceries, ka šāds atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par 4 kalendāra nedēļām (28 kalendārās dienas), neskaitot svētku dienas;
  • Ņem vērā, ka atvaļinājumu iespējams sadalīt pa daļām, taču viena no daļām nedrīkst būt īsāka par 2 nepārtrauktām nedēļām.

Atvaļinājuma naudas izmaksa u.c. būtiskas lietas, ko der ņemt vērā ikvienam darbiniekam

  • Atceries, ka samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par līdz atvaļinājumam nostrādāto laiku darba vietai ir jāizmaksā ne vēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma (no darba likuma 69. panta 4.daļas);
  • Ar kādu atvaļinājuma naudas summu vari rēķināties – par laiku, kad dosies ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā vai papildatvaļinājumā – Tev tiks izmaksāta vidējā izpeļņa. Šo summu darba vieta aprēķinās par pēdējiem sešiem mēnešiem no Tavas darba algas, no normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktajām piemaksām, kā arī no prēmijām;
  • Ņem vērā, ka darba likums neparedz iespēju darbinieka atsaukšanai no atvaļinājuma, jo ikvienam ir tiesības uz atpūtu;
  • Ja Tev atvaļinājuma laikā rodas veselības problēmas vai saslimsti – tad par šīm dienām atvaļinājumu pārceļ vai pagarina (Darba likuma 150.panta 6.daļa);
  • Daudzu kompāniju darbinieki reizēm kļūdaini domā, ka atvaļinājums automātiski pagarinās par darbnespējas dienu skaitu, bet Darba likums paredz divas iespējas: pagarināt vai pārcelt;
  • Atceries, ka Tu nedrīksti vienpersoniski izlemt par atvaļinājuma pagarināšanu un neierasties darbā pēc atvaļinājuma beigām. Ņem vērā, ka neierašanās darbā, ja nav vienošanās ar darba devēju, var tikt vērtēta kā neattaisnota.

Bezalgas atvaļinājums – iespēja doties neatmaksātās brīvdienās

Ņem vērā, ka darba devējam nav pienākums izmaksāt Tev slimības naudu, ja bezalgas atvaļinājuma laikā ir iestājusies darbanespēja, ja atrodies bezalgas atvaļinājumā.

Nokārto atvaļinājuma jautājumus laicīgi, lai varētu pilnībā izbaudīt nopelnītās brīvdienas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *